ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε έκτακτη γενική συνέλευση την 8/2/2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.30, στην έδρα της επιχείρησης  ( οδός Σιατίστης  αρ. 1, 54631 Θεσσαλονίκη ).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ  :  Εκλογή διοικούσας επιτροπής  (παρ. 3 άρθρου 19 Καταστατικού).

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε γενική συνέλευση την 15/12/2021 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.30.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την μείωση της μετάδοσης της  COVID-19 η συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Σύντομα θα σταλεί σε όλα τα μέλη σχετικό link και τεχνικές οδηγίες.

Eαν κάποια εκ των μελών δεν διαθέτουν τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή δεν είναι εξοικειωμένα στη συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη , να  επικοινωνήσουν  με τη Διοικούσα Επιτροπή για να τους  παράσχει τεχνική βοήθεια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση μεταβολής έδρας

ΘΕΜΑ 2.Εξέλιξη Οικονομικού  προγραμματισμού 2021

ΘΕΜΑ 3.Έγκριση εισδοχής νέων μελών

ΘΕΜΑ 4.Έγκριση αποχώρησης μέλους

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Θεσσαλονίκη, 11/7/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε τακτική γενική συνέλευση την 18/7/2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17.00, στην έδρα της επιχείρησης  ( οδός Σιατίστης  αρ. 1, 54631 Θεσσαλονίκη ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ  2:   Διάθεση αποτελεσμάτων (παρ. 2, άρθρο 21, Ν. 4430/2016)

ΘΕΜΑ  3.  Προγραμματισμός  έτους 2022

ΘΕΜΑ  4 . Έγκριση εισδοχής νέων μελών

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ