ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Η αποστολή παραγγελιών γίνεται μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών.

ΜΙΚΡΟ

0,45Χ0,45Χ0,40

ΖΩΝΗ Α

< 15 km

Το αργότερο εντός 2 ημερών από την επομένη της αγοράς

6,50

ΜΕΓΑΛΟ

ΖΩΝΗ Α

< 15 km

Το αργότερο εντός 2 ημερών από την επομένη της αγοράς

20,00

ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ

2 ΜΕΓΑΛΑ

3 ΜΕΓΑΛΑ

4 ΜΕΓΑΛΑ

κ.ο.κ.

ΖΩΝΗ Α

< 15 km

Το αργότερο εντός 2 ημερών από την επομένη της αγοράς

30,00

40,00

50,00

ΟΛΑ ΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

ΖΩΝΗ Β

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το αργότερο εντός 2 ημερών από την επομένη της αγοράς

45,00

ΟΛΑ ΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

ΖΩΝΗ Γ

 

Όμοροι νομοί

(Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς,

Πέλλας, Ημαθίας  & Πιερίας)

Το αργότερο εντός 3 ημερών από την επομένη της αγοράς

0,80 /km

Τα προϊόντα παραδίδονται στο πεζοδρόμιο.

Μεταφορά μέσα από την πόρτα εισόδου (Ισόγεια, αυλές, 2-3 σκαλιά κλπ) θεωρούνται όροφος.