Η αποκλειστική  γενεσιουργός  αιτία  της  Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης  ΚΡΕΙΤΤΟΝ είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν

Τη διετία 2019-2020 η ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν.  υλοποίησε σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης  και την υποστήριξη της Οργάνωσης  ΄΄Γιατροί του Κόσμου΄΄  το πρόγραμμα ΄΄ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ΄΄  με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  ( ΙΣΝ).

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος  ΄΄ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ΄΄ παρασχέθηκε ολοκληρωμένη κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη σε δικαιούχους  -ωφελούμενους   που ανήκαν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες  και πιστοποιήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης  ή τις υπηρεσίες των Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων.

Στα πλαίσια του  προγράμματος  ΄΄ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ΄΄ η  ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν  με εμπειρία 28 ετών στο χώρο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης  και νομίμως πιστοποιημένος  φορέας  παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, συνέστησε Ομάδα Πρωτοβουλίας  για  ίδρυση, οργάνωση  και  λειτουργία επιχειρηματικού φορέα  Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) και υπέβαλε πρόταση στο Ίδρυμα  Σταύρος Νιάρχος  ( ΙΣΝ)  να στηρίξει οικονομικά το εγχείρημα στα πρώτα βήματά του.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας  σχεδίασε την ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ και προώθησε τις τυπικές και ουσιαστικές ιδρυτικές διαδικασίες .

Στις αρχές του 2020 προτείνεται η συμμετοχή σε 6 υποχρεωτικά ιδρυτικά μέλη,  ωφελούμενους του προγράμματος ΄΄ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ΄΄ και σε ισάριθμα μη υποχρεωτικά  μέλη, στελέχη της ΑΡΣΙΣ, με εξειδίκευση στους τομείς ανάπτυξης  του νέου φορέα.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  ( ΙΣΝ) εγκρίνει την οικονομική στήριξη του νέου φορέα  (μισθώματα εγκατάστασης ενός έτους, μισθοδοσία προσωπικού ενός έτους  και αρχικές δαπάνες εγκαταστάσεων) με δωρεά  ποσού 75.000,00 €.

Στις 14/4/2020 εγκρίνεται  και καταχωρείται το  Καταστατικό της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ στο Μητρώο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.